Kurser för företag, rederier och privatpersoner

Är du intresserad av någon av följande kurser kontakta oss på info@asa.ax eller ring +358-18-24100.

Allmän brandkunskap ABK

Lära sig förstå brandens uppkomst och förlopp, förebyggande arbete samt kunna agera rätt.

Heta Arbeten

En säkerhetskurs för personer som ska utföra eller övervaka Heta Arbeten.

Teambuilding

En allmänbildande upplevelse som anpassas helt enligt gruppens förmåga och önskemål.

Train the Trainer

En kurs ämnad för personal till sjöss som håller säkerhetsövningar.

Sidan är skapad och uppdaterad