Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Vanliga frågor och svar

Om du inte hittar svaret på din fråga här, ta kontakt på info@asa.ax eller 018-24100

Fortbildning och säkerhetskurser

Du hittar våra kurser på vår hemsida https://asasafetycenter.ax.

Du får hjälp av vår samarbetspartner, Axtours. Läs mer här.

Studier

Det finns många olika förmedlare av hyresbostäder i Mariehamn. 

Här hittar du en lista över bolag som du kan kontakta

The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). STCW är en konvention som antagits av FN-organet International Maritime Organisation (IMO). Konventionen slår fast vilka kunskaper man måste ha för att få jobba ombord på fartyg i internationell trafik. Det är bara nationellt godkända skolor som får skriva ut intyg på att den studerande har den kunskap som STCW kräver för att få jobba ombord på fartyg.

Läkarundersökning för fartygspersonal ska utföras av en sjömansläkare på en sjömanshälsovårdscentral, se Traficoms kontaktuppgifter till sjömansläkarna.

I Sverige utfärdas läkarintyg för sjöfolk av läkare som är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb. På Transportstyrelsens webbplats finns mer information om läkarintyg och där kan man också söka läkare inom det område man bor i.

Studier på gymnasiet

På gymnaseiet är der närvaroplikt. All undervisning är obligaatorisk. STCW-baserade kurser kan också kräva 100% närvo, det innebär att ifall du komme rförsetn en dag eller är sjuk blir kursen registrerad som avbruten kurs och du måste gå om kursen vid senare tillfälle. Ifall su har tidigare studier kan du givetvis få dessa tillgodoräknade. Prata om detta med studiehandledaren innan kursen börjar.

Eftersom utbildningen är kvalitetssäkrad och följer STCW-förordningen så måste du ha pass och sjöläkarintyg.

Godkänt läkarintyg är något som krävs för att få jobba och fara på praktik till sjöss. Kontakta gärna oss för att få veta mera om sjöläkarintyg

Den handledda praktiken är obligatorisk och mycket viktig för att man skall få en examen och få ut sina behörigheter. Om man undrar något är det bara att ta kontakt via mail eller telefon.

Studier på Högskola

Utbildningen till sjökapten ger dig finsk behörighet, men Transportstyrelsen i Sverige erkänner behörigheter som är utfärdade av medlemsstater inom EES-området.

Mer information om hur du gör för att ansöka om ett erkännande hos Transportstyrelsen hittar du här

Ja, man kan få vissa kurser tillgodo. För information om vilka kurser man får tillgodo bör man kontakta studiehandledaren på sjökaptensprogrammet.

Basmatematik är en repetitionskurs av gymnasiematematiken, den innehåller sådant du förväntas kunna när du sedan börjar läsa dina programstudier. Vi rekommenderar alla som är antagna till elektroteknik, maskinteknik och sjökapten att gå basmatten för att fräscha upp sina matematikkunskaper.

När du studerat på ett yrkesgymnasium finns det möjlighet att få tillgodoräkna sig (validera) endel av den kunskapen du fått på gymnasiet till praktiken. Har du gått certifikats- och behörighetsgivande kurser inom sjöfart, som tex basic safety så får du dem tillgodo.

För att få jobba på fartyg krävs ett sjöläkarintyg. På sjökaptensutbildningen måste du jobba på ett fartyg för att få praktiken som krävs både för examen och för behörigheten. På maskinteknik- och elektroteknikprogrammen kan du välja att göra praktik i en verkstad i land och det räcker för examen, men inte för att få behörighet att jobba ombord på fartyg.

Högskolan har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna som berör utbildningar, ansökan och hur det är att studera vid Högskolan på Åland.

Sidan är skapad och uppdaterad