Allmän Brandkunskap ABK

Kursmål:

  • Förstå brandens uppkomst
  • Känna till brandens förlopp
  • Kunna agera rätt vid brand
  • Kunna förebygga en brand

Kursen består av teori, praktiska övningar med handbrandsläckare och brandfilt samt genomgång av fastighetens räddnings- och utrymningsplan. Vi kan även tillägga hjärt- lungräddning till programmet om ni så önskar.

Kontakta oss på info@asa.ax för mer information samt offert.

Sidan är skapad och uppdaterad