Manskap däck

På däck jobbar manskapet med lastning, lossning, förtöjning och underhåll.

skolfartyg_förtöjning_grupp

Båtsman / Reparatör

Båtsman planerar arbetet på däck tillsammans med överstyrman. Båtsman är dessutom den som praktiskt leder underhållsarbete, förtöjning och surrning av last. Till sin hjälp har han eller hon en eller flera matroser och lättmatroser.

varselväst_hjälm

Matros

Som matros arbetar du med underhåll av fartyget. Arbetsuppgifterna kan vara att måla, smörja, reparera och hålla rent. Matrosen hanterar trossar, håller utkik från bryggan och går säkerhetsrundor. Matrosen är även med och hjälper till vid lastning och lossning, kontrollerar surrningen av lasten, samt sköter till exempel kontrollen av fartygets kranar och truckar.

Du kan få matrosbehörigheten antingen genom att studera till däcks- och maskinreparatör eller till vaktstyrman på Sjöfartsgymnasiet.

Gymnasiet vaktman

Vaktman, däck - Lättmatros

Som vaktman arbetar du med underhåll av fartyget, samt går bryggvakt och brandrundor. Du utför också olika service- och underhållsarbeten ombord.

På gymnasiet går man vaktmansutbildningen under sitt första studieår.

På högskolan studerar man till vaktman, däck under det första året på Sjökaptensprogrammet.