Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Vaktstyrman

Utbildningen förbereder dig för en karriär som däcksbefäl ombord på fartyg. Med din vaktstyrmansexamen och godkänd praktik är du berättigad att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl.

  • Utbildningskod: SJ
  • Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp), 3 år i normal studietakt

Arbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på större fartyg eller som befälhavare på mindre fartyg. Dina arbetsuppgifter är att sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap.

Vidareutbildning

Vill du studera vidare till sjökapten vid Högskolan på Åland kan du räkna 2 år tillgodo. Du kan också fortsätta dina studier vid en yrkeshögskola i Finland. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

Kontakt:

Johanna Helander

Vik. studiehandledare (sjöfart)

Sidan är skapad och uppdaterad