Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Vaktmaskinmästare

Utbildningen förbereder dig för en karriär som befäl ombord i maskinrummet. Med din vaktmanskinmästarexamen och godkänd praktik är du berättigad att ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl, det vill säga vaktmaskinmästare.

  • Utbildningskod: SJ
  • Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp), 3 år i normal studietakt

Arbetsmöjligheter

Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap i maskin, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord.

Vidareutbildning

Efter utbildningen kan du studera vidare vid en yrkeshögskola, t.ex. erbjuder Högskolan på Åland utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Fortsatta studier inom teknik på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

Kontakt:

Johanna Helander

Vik. studiehandledare (sjöfart)

Sidan är skapad och uppdaterad