Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Fartygselektriker

I utbildningen till fartygselektriker ingår bland annat elinstallation, automation och datateknik. Du får en bred elutbildning och kan söka om behörighetsbrev som fartygselektriker ombord på fartyg. Utbildningen ger dig även möjlighet att arbeta iland på elföretag.

 

  • Utbildningskod: SJ
  • Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp), 3 år i normal studietakt

Arbetsmöjligheter

Som fartygselektriker är dina arbetsuppgifter att underhålla och reparera all el-, automations- och datateknisk utrustning i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt, då det oftast bara finns en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg, vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman.

Vidareutbildning

Efter utbildningen kan du studera vidare vid en yrkeshögskola, t.ex. erbjuder Högskolan på Åland utbildning till fartygselmästare (2,5 års studier) eller ingenjör inom elektroteknik. Fortsatta studier inom tekniska sektorn på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

Kontakt:

Johanna Helander

Vik. studiehandledare (sjöfart)

Sidan är skapad och uppdaterad