Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Samordnare

Vi lediganslår en projektanställning (50%) som samordnare under tiden snarast till och med 31.12.2022, med goda möjligheter till förlängning. 

Vi söker dig som är social, utåtriktad och har lätt för att samarbeta och bygga nätverk. Du är en positiv och driven person som tar egna initiativ med engagemang och stort ansvar för dina arbetsuppgifter och resultat. 

Till samordnarens uppgifter hör bland annat att: 

 • Sammankalla, leda och föra anteckningar i styrgruppsmötena (strategiska ledningen) 
 • Sammankalla, leda och föra anteckningar i ledarforum (operativa ledningen) 
 • Organisera, sammankalla och vid behov leda andra arbetsgrupper  
 • Regelbundet möta och diskutera verksamheten med medarbetarna vid de tre enheterna 
 • Leda identifieringen av samordningsmöjligheter 
 • Identifiera och föreslå utvecklingsmöjligheter 
 • Arbeta fram underlag för styrdokument gällande ASA samordning 
 • leda samordningen kring marknadsföringen av de gemensamma sjöfartsinriktade utbildningarna på Åland.  
 • Operativt ansvara, i samråd med enhetschefen, för arbetet med Alandica Shipping Academys (ASA) marknadsföringsplaner och -strategier 
 • Ha avstämningar med avdelningschefen för utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering 
 • Övriga arbetsuppgifter som styrgruppen bedömer inkluderas i en samordningsfunktion  

 

Behörighetskrav 

För tjänsten lämplig högskoleexamen.

Övriga kompetenser 

Insyn i sjöfartsutbildning är meriterande.  

Lön 

Grundlön för heltid är 2 977,89 euro per månad (med alla ålderstillägg 3 803,06 euro) samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad. 

Arbetstid 

Halvtid (50%) 18 h/vecka 

Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta: 

Kristoffer Joelsson, chef Alandica Shipping Academy 

kristoffer.joelsson@asa.ax 

018-24101 

 eller

Emmy Karlsson-Hellman, projektledare Alandica Shipping Academy 

emmy.karlsson@asa.ax 

018-24107 

 

Ansökan 

Din ansökan med cv vill vi ha senast den 21 december 2021 kl 16 och vi önskar att du skickar den per e-post med märket “ASA Samordnare” till adressen kristoffer.joelsson@asa.ax 

Sidan är skapad och uppdaterad