Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Intendenturen

Intendenturen betyder att man jobbar med de arbetsuppgifter ombord som inte har direkt med fartygets drift att göra. Matlagning, hotellverksamhet och passagerarservice.

Intendent - Purser

Intendent, eller purser, är beteckningen på högsta befälet för passagerarservicen på ett fartyg.

Fartygspursern har hand om mångsidiga uppgifter berörande resenärers service, trivsel och informering. Pursern har i allmänhet huvudansvaret för informeringen på fartyget. Pursern ansvarar med sin egen arbetsinsats för fartygets kvalitativa skick, samt tillsammans med de underordnade för prydligheten i rummen och i de allmänna lokalerna. Purserns yrke motsvarar tämligen mycket en personal-avdelningschef yrke på ett vanligt hotell.

Kock/servitör

Kocken anses av många vara den viktigaste personen ombord. Han eller hon lagar god och näringsrik frukost, lunch och middag åt alla ombord. Kocken planerar alla måltider och gör matbeställningar. Kocken ser dessutom till att det alltid finns något gott i kylskåpet för de som är hungriga mellan måltiderna eller på kvällarna.

Servitörer finns på passagerar- och kryssningsfartyg och serverar mat och dryck åt passagerarna. I land är servitören bara servitör. Ombord kan det ingå säkerhetsuppgifter som till exempel att sköta utrymning i händelse av en olycka.

Sidan är skapad och uppdaterad