Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Instruktörer för brandutbildning (inhoppande/vikarierande)

Instruktörens arbetsuppgifter är i första hand att verka som ledande utbildare vid de kurser som utförs i Alandica Shipping Academys regi, både STCW och övrig utbildning på olika språk – främst svenska, finska och engelska. Våra kurser är godkända av både den svenska Transportstyrelsen och finländska Traficom. Vi förutsätter att du är en lagspelare med gedigen kunskap av praktiskt fartygsarbete och en genuin vilja att undervisa och instruera med målet att skapa säkrare sjöfart.

Behörighetskrav

Behörighetskrav för tjänsten är sjökaptensbrev, övermaskinmästarbrev eller vaktstyrman, maskinmästare eller vaktmaskinmästare eller därmed jämförbar behörighet och erfarenhet av säkerhetsarbete till sjöss inom brandbekämpning. Utbildning inom landbaserad brandbekämpning och erfarenhet av pedagogiskt arbete räknas som merit för tjänsten.

Frågor 

Närmare information fås av chefen för Alandica Shipping Academy, Kristoffer Joelsson, tfn 018-24101 eller epost: kristoffer.joelsson@asa.ax.

Ansökan

Vi behöver din ansökan senast den 29 januari men förbehåller oss rätten att tillsätta tjänsten tidigare.

Sidan är skapad och uppdaterad