Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Erfaren däcks- /maskinman

Alandica Shipping Academy (ASA) utbildar för morgondagens hållbara sjöfart. Vi anordnar kvalificerad sjöfartsutbildning på Åland. Våra utbildningar omfattar kurser och fortbildningar för sjömän samt grundutbildningar på gymnasie- och högskolenivå vid Ålands yrkesgymnasium respektive Högskolan på Åland
___________________________________________________________________________

Alandica Shipping Academy lediganslår följande tjänst på heltid till skolfartyget Michael Sars med tillträde 01.09.2024 eller enligt överenskommelse.

Erfaren däcks- /maskinman

Tjänstens arbetsuppgifter är i första hand att verka som vaktman (matros) på däck under fartygets körningar enligt sedvanlig arbetsordning på handelsfartyg.
Michael Sars används i huvudsak av den åländska sjöfartsutbildningen för kurser ombord och praktik varför tjänsten förutsätter god handledning av studerande enligt uppdragsgivarens instruktioner.
När fartyget ligger vid kaj i hemmahamnen längre tider förutsätts vaktman (matros) självständigt, under ledning av befälhavaren utföra underhållsarbete i hela fartyget och i samarbete med maskinchefen sköta underhållet av den tekniska utrustningen.

Behörighetskrav för tjänsten är STCW certifikat II/4, vaktman däck.
Erfarenhet och högre behörighet, t.ex nautisk eller teknisk är meriterande.
__________________________________________________________________________________________

Närmare upplysningar fås av chefen för Alandica Shipping Academy, Kristoffer Joelsson, tfn 018-24101, kristoffer.joelsson@asa.ax eller Sars befälhavare Jerry Bergman 018-24110

Ansökningshandlingar skall vara tillhanda för Alandica Shipping Academy senast 12.08.2024 kl 12:00 per mail till kristoffer.joelsson@asa.ax

Mariehamn den 18.6.2024

Sidan är skapad och uppdaterad