Sjöfartsutbildning på Åland samordnas av Alandica Shipping Academy.

Utbildningarna omfattar gymnasie- och högskoleutbildning samt fortbildning för sjömän.

Anmäl dig till våra certifikatkurser: