Varm rökdykning för FBK

Vi erbjuder möjligheter för FBK:er att göra en varm rökdykning enligt följande koncept:

  • Repetera varm rökdykning
  • Övning med värmekamera
  • Strålförarteknik
  • Vidmakthålla behörigheten för rökdykning

Vi har följande tillfällen inplanerade (kl 19-21):

  • 17 januari 2023
  • 14 februari 2023
  • 7 mars 2023
  • 18 april 2023
  • 9 maj 2023

Pris per deltagare är från 80€. Önskar ni hyra utrustning tillkommer det till priset. Minst 6 deltagare behöver vara anmälda för att ett tillfälle ska bli av. Har din kår inte tillräckligt många intresserade för ett specifikt tillfälle går det bra boka tillsammans med deltagare från andra kårer. Det går även bra att boka rökdykning/övningsområdet för hela kåren. 

Vi har nu utöver traditionell rökdykning/släckning även möjlighet att öva brand i bil/elbil i garage, parkeringshus samt fartygsbildäck. 

Kontakta oss på info@asa.ax för mer information samt offert.

Sidan är skapad och uppdaterad