Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Företagsekonomi (inrikting sjöfart)

Inriktningen riktar sig till dig som vill arbeta med sjöfart och internationell handel. Åland har en lång tradition och goda kunskaper inom shipping. Därför får du delvis läsa både praktiska och teoretiska ämnen tillsammans med utbildningsprogrammet för sjöfart.

Viktiga ämnesområden är:

  • sjöfartsekonomi
  • logistik
  • juridik
  • transport

I utbildningen ingår samarbeten med det åländska maritima näringslivet. Det ger dig goda kontakter med rederi-, turism- och transportbranschen. Du lär dig allt från befraktningsrätt och rederiernas ekonomiska processer till fartygskonstruktioner och sjövärdighetsbestämmelser.

Kontakt:

Thor-Björn Wik

Studiehandledare, Programansvarig (företagsekonomi)

Sidan är skapad och uppdaterad