Skeppare i inrikes fart

Utbildningen förbereder dig för en karriär som däcksbefäl ombord på fartyg i inrikes trafik. Med din utbildning till inrikes skeppare och godkänd praktik är du berättigad att ansöka om behörighetsbrev skeppare i inrikes fart.

Utbildningen

Utbildningen är under en kortare period. I utbildningen ingår Navigation, Sjötransportteknik, Sjömanskap och ledarskap, Arbetarskydd och fartyget som social miljö och Radiokommunikation.

Arbetsmöjligheter

Skepparbrevet ger dig rätt att vara befälhavare

  • på lastfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 500
  • på passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet under 300 i fartområdena I och II.

Om du förutom skepparbrevet har 12 månader sjötjänstgöring som däcksbefäl kan du vara befälhavare

  • på passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 300 i fartområde III
  • på passagerarfartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet om minst 300 men under 500.

Kontakt:

Johanna Södergård

Vik. studiehandledare (sjöfart)

Sidan är skapad och uppdaterad