Våra grund- och fortbildningskurser

Kursutbud

Vi erbjuder såväl grund- som fortbildningskurser i följande STCW-kurser godkända av Transportstyrelsen och Traficom.

Vi skräddarsyr även kurser enligt dina egna behov, t.ex. rederispecifika kurser, hamnsäkerhet osv.

Vi förutsätter att ni har ett läkarintyg för sjötjänst i kraft när ni anmäler er till våra kurser och vi kommer att kontrollera eventuella förkunskapskrav. Övriga bokningsvillkor hittar ni här.

Kombirefresher

Förnya dina säkerhetskurser på mindre än en vecka.

Du anmäler dig till dessa tre eller fyra säkerhetskurser:

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (livbåtskurs) STCW A-VI/2-1

Basic Safety Training STCW A-VI/1

Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3

Fast Rescue Boats STCW A-VI/2-2 (frivilligt)

 

Teori görs på förhand i form av E-learning.

Samtliga kurser är godkända av såväl Traficom som Transportstyrelsen.

 

Hösten 2021:

Vecka 40: 4 – 7 oktober (FRB)

Vecka 43: 25 – 28 oktober (FRB)

Vecka 46: 15 – 18 november (FRB)

Vecka 48: 29 nov – 2 dec (FRB)

 

Våren 2022:

Vecka 4: 24 – 27 januari

Vecka 7: 14 – 17 februari

Vecka 10: 7 – 10 mars

Vecka 13: 28 – 31 mars

Vecka 17: 25 – 28 april (FRB)

Vecka 20: 16 – 19 maj (FRB)

Vecka 24: 13 – 16 juni (FRB)

 

Basic Safety Training STCW Manila A-VI/1 (grundläggande säkerhet)

Vill du börja jobba till sjöss och ha världen för dina fötter? Då är detta kursen du ska börja med!

Detta är en grundläggande säkerhetsutbildning för fartygspersonal. Kursen är indelad i överlevnadsteknik, brandskyddsutbildning, första hjälp samt personlig säkerhet och ansvar. Teorin genomförs som E-learning och mycket praktiska övningar förekommer. Du får bl.a. lära dig om hur du ska handskas i olika nödsituationer, vända flotte i en bassäng, rökdyka och mycket mer.

Förkunskapskrav fortbildningskurs: Certifikat över grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Training (STCW A-VI/1) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren (gäller för Transportstyrelsen). Bifoga kopia på certifikat / intyg vid anmälning eller maila det till oss.

Godkända av:

Survival Craft and Rescue Boats STCW Manila A-VI/2.1 (räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, livbåtskurs, båtsmanskurs)

En utbildning för fartygspersonal som hanterar livräddningsutrustning. I utbildningen ingår bland annat livräddningsfarkosternas egenskaper, sjösättning och hantering i hårt väder, räddningsövningar, helikopterräddning och första hjälpen. Teorin genomförs som E-learning.

Kurserna som sträcker sig över två dagar är anpassade efter färjornas ankomst- och avgångstider. Första dagen börjar kl. 15.00 och andra dagen slutar i sådan tid att kursdeltagare hinner hem med eftermiddagsfärjan till Åbo eller Stockholm.

Förkunskapskrav fortbildningskurs: Certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Survival Crafts and Rescue Boats other than fast rescue boats (STCW A-VI/2.1) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de 5 senaste åren (gäller för Transportstyrelsen). Bifoga kopia på certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Godkända av:

Fast Rescue Boats STCW Manila A-VI/2.2 (snabba beredskapsbåtar)

Utbildning i hantering av snabba beredskapsbåtar för fartygspersonal som ska ingå i utryckningsgrupp. Genomgång av konstruktion och utrustning, sjösättning och upptagning, säkerhet samt framförande och manövrering i olika väderförhållanden.

Förkunskapskrav grundkurs: Certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Survival Crafts and Rescue Boats (STCW A-VI/2.1)

Förkunskapskrav fortbildningskurs: Certifikat för att handha snabba beredskapsbåtar, Fast Rescue Boats (STCW A-VI/2.2) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de 5 senaste åren (gäller för Transportstyrelsen).

Godkända av:

Basic Fire Fighting STCW Manila A-VI/1.2

Utbildning i Grundläggande brandskydd för däcks- och maskinmanskap. Teoridel i form av E-learning samt praktiska delar med släckövningar för olika brandtyper och med varierande släckmedel. Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö.

Förkunskapskrav fortbildningskurs: Certifikat i Grundläggande brandskyddsutbildning.

Fortbildningskurs ordnas i samband med Basic Safety Training. Hör av dig om du vill delta.

Godkända av:

Advanced Fire Fighting STCW Manila A-VI/3 (avancerad brandbekämpning för befäl)

Utbildning i brandskydd för däcks- och maskinbefäl. Teoridel i form av E-learning med inriktning på bland annat taktiska behov, brandbekämpningsorganisation, farligt gods, övervakningssystem och rutiner. Den praktiska delen innefattar rök- och släckövningar samt kemskydd.

Förkunskapskrav grundkurs: Certifikat över grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Training (STCW A-VI/1)

Förkunskapskrav fortbildningskurs: Certifikat över brandbekämpningsutbildning för befäl, Advanced Fire Fighting (STCW A-VI/3) samt minst 3 månader sjötjänstgöring under de 5 senaste åren (gäller för Transportstyrelsen). Bifoga kopia av certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Godkända av:

Security Awareness och Designated Security Duties STCW A-VI/6-1, 6-2

Security Awareness och Designated Security Duties STCW A-VI/6-1, 6-2

En utbildning i grundläggande skyddsmedvetenhet för sjöfarare med eller utan specifika skyddsuppgifter. Utbildningen genomförs i sin helhet som E-learning.

Godkända av:

GOC refresher - General Operations Certificate (GMDSS)

GOC refresher – General Operations Certificate (GMDSS)

Utbildning för däcksbefäl som är i behov av uppdatering av GOC-certifikat. I utbildningen går man igenom vissa teoretiska delar samt gör praktiska övningar med GMDSS-utrustningen.

Godkända av:

CCM refresher - Crowd and Crisis Management STCW A-VI/2-3,2-4

CCM refresher – Crowd and Crisis Management STCW A-VI/2-3,2-4

Repetitionsutbildning för personal på passagerarfartyg. Utbildningen tar upp hur man skall hantera krissituationer med förståelse för inverkan av mänskligt beteende.

Godkända av:

Medical Care refresher STCW A-VI/4-2

Fortbildning för befälhavare och annat däcksbefäl som handhar fartygets sjukvård och fartygsapotek. Inom kursen ingår praktiska övningar som utförs i grupper.

Förkunskapskrav fortbildningskurs: Certifikat över sjukvårdsutbildning från Traficom i Finland, Medical Care (STCW A-VI/4.2). Bifoga kopia av certifikat / intyg vid anmälning eller maila den till oss.

Godkända av:

Övriga kurser

Högskolan på Åland arrangerar även sjöfartskurser riktade till sjömän. Observera att dessa kurser endast är godkända av Traficom.

Följande kurser arrangeras för de studerande vid Högskolan på Åland. I mån av möjliget kan även externa delta.

CCM grundkurs

VHF/SRC

Medical First Aid STCW A-VI/4-1, grundkurs

ECDIS

IMDG / Farligt Gods

SSO Ship Security Officer

MRM Maritime Resource Management

Polar Code Basic-Advanced

Godkända av:

Sidan är skapad och uppdaterad