Ska du boka kurs? Gå till https://asasafetycenter.ax

Elektronisk anslagstavla

Det här är Alandica Shipping Academys elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

  • Covid-19

    Covid-19, we follow the guidelines given by the Finnish authorities at thl.fi.

    Read more

    Publicerad: January 10, 2022

The page is created and updated