Instruktörer för brandutbildning

Alandica Shipping Academy (ASA) söker instruktörer för den STCW-baserade utbildningsverksamheten, ASA kommer att bedriva brandutbildning i intern regi från hösten 2021 och söker nu

Instruktörer för brandutbildning

Instruktörens arbetsuppgifter är i första hand att verka som ansvarig instruktör vid de kurser som utförs i Alandica Shipping Academys regi, inom STCW och övrig utbildning på olika språk.

Behörighetskrav för tjänsten är:

  • Utbildning inom sjöfart alternativt inom brand och räddningsväsende eller därmed jämförbar utbildning.
  • Språkkunskaper i svenska, finska och engelska samt erfarenhet av pedagogiskt arbete räknas som merit för tjänsten.

Sista ansökningsdag för tjänsterna är 02.08.2021 men rekryteringen kommer att ske fortlöpande och anställningarna varar till 31.12.2021 med goda möjligheter till förlängning. Vi erbjuder följande platser:

  • Ledande instruktör för brandutbildning
  • Instruktör för brandutbildning
  • Instruktör för både brand och båtutbildning

Ansökningshandlingar skickas till chefen för Alandica Shipping Academy, Kristoffer Joelsson kristoffer.joelsson@asa.ax. Vid frågor, kontakta Kristoffer Joelsson på telefon +358 18 24101.

Alandica Shipping Academy (ASA) är marknadsföringsnamnet för Ålands Sjösäkerhetscentrum, en myndighet under Ålands landskapsregering med uppgift att i samverkan med sjöfartsutbildningen på Åland och näringsliv erbjuda kvalificerad sjösäkerhetsutbildning i form av kurs- och fortbildningsverksamhet.

 

Publiserad: juli 7, 2021

Sidan är skapad och uppdaterad